پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حزب آنگلا مرکل در رتبه سوم احزاب آلمان

انتخابات محلی دیروز در آلمان، شکست سختی برای حزب حاکم صدر اعظم آن کشور، آنگلا مرکل به همراه داشت. حزب دمکرات سمیحی خانم مرکل رتبه سوم را بدست آورد. رتبه دوم از آن یک حزب نوظهور ضدمهاجرت شد. ناظران می گویند اگر در انتخاباتت محلی بعدی، همین نتایج بدست آید، دولت آنگلا مرکل بشدت تضعیف خواهد شد.

سیاوش اردلان گزارش میدهد