پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیصد و پنجاه سال پس از آتش سوزی تاریخی لندن

۳۵۰ سال پیش در لندن یک آتش سوزی مهیب، بسیاری از قسمت های مرکزی این شهر را از بین برد. حادثه ای که به آتش سوزی بزرگ لندن مشهور شد. حالا در سالگرد این رویداد تاریخی، این آتش سوزی روی رودخانه تیمز بازسازی شده است.

راسل ترات گزارش می دهد.