پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش تلفات تیراندازی های شهری در شیکاگو

سطح خشونت های مرتبط با اسلحه در بخش هایی از آمریکا به شدت روبه افزایش است. از جمله در شیکاگو. آخر هفته پیش در شیکاگو ۶۵ تیراندازی رخ داد که ۱۳ کشته داشت. امسال بیش از ۵۰۰ نفر تا ماه پیش میلادی در شیکاگو کشته شدند که این شمار از کل قربانی های سال پیش بیشتر است. بیشتر قربانی ها سیاهپوست های کم سن و سال، از محروم ترین محله های شیکاگو هستند. «Ian Pannell» خبرنگار بی بی سی و فیلمبردارش «Darren Conway» یک هفته در شیکاگو بودند و این گزارش ویژه را برای ما فرستادند.