پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارائه طرحی تازه برای پایان بحران سوریه

نمایندگان گروه های اصلی مخالف دولت بشار اسد در کنفرانسی در لندن، طرح تازه ای برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه ارائه کرده اند. کمیته عالی مذاکرات، که از حمایت عربستان برخوردار است، طرحی ۳ مرحله ای ارائه داده که بر اساس آن بشار اسد، باید پس از شش ماه از قدرت کنار برود. پیشنهادی که بارها با مخالفت دولت سوریه روبرو شده است.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد