پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه های عربستان برای برگزاری مراسم حج امسال

مقام های عربستان می گویند با برنامه های تازه تلاش می کنند تا حادثه پارسال در مراسم حج تکرار نشود. پارسال، در حادثه منا، صدها نفر زیر دست و پا کشته شدند، از جمله بسیاری از زائران ایرانی. سلی نبیل گزارشی دارد از حال و هوای مراسم امسال.