پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همزمان با عید قربان، دولت و مخالفان در سوریه از جنگ دست می کشند

قرار است پس فردا دوشنبه با غروب آفتاب و همزمان با عید قربان در دهها جبهه در سوریه، میان سربازان وفادار به بشار اسد و مخالفان مسلح آتش بس بر قرار شود. عیدی جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه به جنگ زدگان سوریه. آنها دیشب پس از گفتگوهایی طولانی مقدمات یک توافق را فراهم کردند. رسانه های دولتی سوریه هم به نقل از مقام ها می گویند که دولت سوریه توافق دیشب را تایید کرده است. قرار است ظرف ده روز نقشه راهی برای خروج از بن بست جنگهای ویرانگر و پرتلفات سوریه فراهم شود، ولی نه در همه جبهه ها. در صورت برقراری آتش بس، آمریکا و روسیه برای اولین بار می خواهند هماهنگ و متحد، جبهه ای واحد در برابر جنجگویان گروه داعش و گروههای تندرویی مثل جبهه نصرت تشکیل دهند. ولی می شود به توافقی امیدوار بود که در آن هنوز آینده مطرح ترین بازیگر بحران سوریه یعنی شخص بشار اسد روشن نیست؟

کسری ناجی از این توافق و تازه ترین درگیری ها در شهر ادلب گزارش می دهد. تصاویر این گزارش ممکن است ناراحت کننده باشد.