پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر بیماری هیلاری کلینتون بر فضای انتخاباتی آمریکا

وضعیت سلامتی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا، همچنان خبر اول رسانه های آمریکاست. خانم کلینتون که به مخفی کاری متهم شده، میگوید فکر نمیکرده که ذات الریه اش، موضوع مهمی باشد. کارزرار خانم کلینتون پذیرفته که در اطلاع رسانی درست، کوتاهی کرده است.

بهمن کلباسی گزارش میدهد.