پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پرواز بمب افکن های آمریکا بر فراز کره جنوبی

بمب افکن های اتمی آمریکا امروز بر فراز کره جنوبی پرواز کردند. جنگنده های نظامی کره جنوبی و آمریکا این بمب افکن ها را اسکورت می کردند. همزمان، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی برای مذاکره درباره آخرین آزمایش اتمی کره شمالی با همتای خود در کره جنوبی دیدار کرده است. چین خواستار خویشتن داری طرف های درگیر شده است.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.