پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دهها هزار نفر در انتظار کمک های بشر دوستانه در حلب

سه روز بعد از شروع آتش بس در سوریه گزارش ها حاکی است که ارتش این کشور و شبه نظامیان مخالف بشار اسد همزمان، دور شدن از جاده استراتژیک شمال شهر حلب را آغاز کرده اند. جاده ای که امنیت آن برای کمک رسانی به مردم این شهر، ضروری است. پیشتر، آمریکا و روسیه توافق کردند که آتش بس، ۴۸ ساعت دیگر طبق نقشه قبلی تمدید شود.

کسری ناجی گزارش می دهد.