پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سایه خروج بریتانیا بر نشست رهبران اتحادیه اروپا

رهبران اتحادیه اروپا برای اولین بار بدون حضور بریتانیا در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی جمع شده اند تا راهی برای بازگرداندن اعتماد به اتحادیه اروپا بیابند. هرچند قرار نیست در این نشست درباره خروج بریتانیا از این اتحادیه صحبت شود اما آینده ۲۷ کشور عضو بدون بریتانیا موضوع اصلی گفت‌وگوهاست.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد