پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نبرد برای بازپس گیری موصل 'تا یک ماه دیگر شروع می‌شود'

به گفته یکی از افسران ارشد بریتانیا در عراق، نبرد برای پس گرفتن موصل از گروه موسوم به دولت اسلامی، تا حدود یکماه دیگر آغاز می شود. دو سال است که این شهر در کنترل داعش است.

کوئنتین سامرویل گزارش می دهد.