پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیروزی قاطع هواداران پوتین در انتخابات روسیه

نتایج شمارش بیش از نود درصد آرای انتخابات پارلمانی روسیه نشان میدهد که حزب حاکم پیروزی قاطع به دست آورده اما میزان مشارکت در این انتخابات، کمتر از انتخابات دوره های قبلی بوده است. احزاب مخالف اصلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری حد نصاب لازم برای حضور حزبی در دوما را به دست نیاوردند و بعضی از اعضای آنها به صورت فردی به این مجلس راه یافتند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.