پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حلب دوباره زیر شدیدترین بمباران‌ها

با شکست مذاکرات آتش بس سوریه که در نیویورک در جریان بود، شهر حلب در شمال سوریه، زیر شدیدترین بمباران ها طی سالهای اخیر قرار گرفته است. شاهدان عینی میگویند هواپیماهای روسیه و سوریه برای دومین روز ده ها بار قسمت شرقی شهر را که در کنترل مخالفان است بمباران کردند. یک شاهد عینی گفته این بخش از شهر در شرف نابودی کامل است.

کسری ناجی گزارش می دهد.