پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گشایش موزه ملی تاریخ سیاه پوستان آمریکا با حضور اوباما

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی اولین موزه ملی تاریخ سیاه پوستان آمریکا را افتتاح کرد. داخل موزه حدود ۳ هزار اثر به نمایش گذاشته شده که نماد هایی از مبارزه سیاهپوستان با برده داری است.

تیم نیلسون خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.