http://www.bbcpersian.com

18:04 گرينويچ - سه شنبه 11 دسامبر 2007 - 20 آذر 1386

پم اوتول
گزارشگر بی بی سی

'ترکیه با خشونت علیه اقلیت ها مقابله کند'

بنا به گزارش گروه بین المللی حقوق اقلیت ها، که مقر آن در بریتانیاست، اقلیت های قومی و مذهبی در ترکیه به خاطر موج رو به رشد خشونت های ملی گرایانه در این کشور، به طور فزاینده ای تحت فشار قرار گرفته اند.

ترکیه از گروه های قومی مختلف از جمله ترک، کرد، ارمنی، قفقاز، لاز و روما و همچنین اقلیت های مذهبی مختلف یهودی، آشوری، دیگر مسیحیان و یزیدی ها و شاخه هایی از اسلام مانند علوی ها تشکیل شده است.

این گروه مدافع حقوق اقلیت در گزارشی جدید آورده در حالی که ترکیه طبق پیمان سال 1923 متعهد حفظ جان اقلیت ها شده است، در عمل این پیمان فقط در مورد ارامنه، مسیحیان، ارتدوکس های یونان و یهودیان رعایت می شود.

این گزارش همچنین آورده با این که در ارتباط با حقوق اقلیت های ترکیه پیشرفت چشمگیری حاصل شده است، هنوز جای بهبود این وضعیت وجود دارد.

بشنويدگفتگو با نفیسه کوهنورد، روزنامه نگار

گروه بین المللی حقوق اقلیت ها می گوید خشونت به بخش دائمی از زندگی بسیاری از اقلیت های ترکیه تبدیل شده است و با این که ترکیه به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا در زمینه حقوق اقلیت ها پیشرفتهایی داشته است، میزان خشونت علیه آنها در یک سال گذشته افزایش داشته است.

ایشبل متسون، رییس سیاست گذاری ها و ارتباطات این گروه می گوید: "اقلیت های قومی و مذهبی در ترکیه برای گرفتن حقوق خود با مشکلات زیادی روبرو بوده اند. گاهی اوقات که حقوق خود را ادعا می کنند با تهدید مواجه می شوند. کشته شدن هراند دینک، روزنامه نگار ارمنی، را به خاطر بیاورید و همچنین حمله سال گذشته به یکی از انتشاراتی که آثار مسیحی منتشر می کند."

گزارش این گروه مدافع حقوق اقلیت ها آورده که به رغم برخی پیشرفت ها در حقوق اقلیت ها، مانند مجاز شدن استفاده از برخی زبان ها به طور محدود و مشروط، این روند مستمر نبوده و شمار پسروی ها در زمینه کم نبوده است. پیگرد کیفری نویسندگان روشنفکر و کسانی که درباره حقوق اقلیت ها، افزایش ملی گرایی و نژادپرستی و حمله به اقلیت ها سخن گفته اند، از جمله این پسروی ها بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که نه تنها اصلاح فوری قوانین در ترکیه حیاتی است، بلکه همچنین نگرش مردم این کشور به اقلیت ها نیز باید متحول شود.

ایشبل متسون در این ارتباط می گوید: "بسیاری در ترکیه حقوق اقلیت ها را یک موضوع اختلاف برانگیز تلقی می کنند؛ موضوعی که باعث تضعیف و نه تحکیم حکومت می شود. به نظر من موج ملی گرایی که در ترکیه شاهد آن هستیم ناشی از این ترس است. پس باید نگرش مردم تغییر کند."

گروه حقوق اقلیت ها می گوید روند ملحق شدن ترکیه به اتحادیه اروپا و پیشنهاد برای ارائه قانون اساسی جدید برای این کشور فرصت خوبی است برای این که دولت ترکیه قانون محافظت از اقلیت ها را بهتر کند؛ اتحادیه اروپا نیز باید ترکیه را وادار کند که خشونت ها علیه اقلیت های قومی و مذهبی را متوقف کند.