http://www.bbcpersian.com

19:44 گرينويچ - چهارشنبه 28 مه 2008 - 08 خرداد 1387

نپال به براندازی سلطنت رای داد

با رای مجلس موسسان نپال، این کشور واقع در هیمالایا به 240 سال حکومت سلطنتی خاتمه داد و به تازه ترین جمهوری جهان تبدیل شد.

اعضاء مجلس موسسان نپال که در کاتماندو، پایتخت این کشور دیدار می کردند، با اکثریتی قابل توجه به کنار گذاشتن نظام سطلنتی رای دادند.

مائوئیست ها که پس از امضای یک قرارداد صلح در سال 2006، وارد صحنه سیاسی نپال شدند و بزرگترین پیروزی را در انتخابات ماه گذشته این کشور به دست آوردند، به شدت با حکمرانی شاه گیانندرا مخالف بوده اند.

در پیشنهادی که به تایید نمایندگان رسید آمده است: "نپال کشوری مستقل، تجزیه ناپذیر، مقتدر و یک کشور جمهوری دموکراتیک است."

تنها چهار نفر از مجلس 601 نفری موسسان نپال علیه تبدیل حکومت سلطنتی به جمهوری رای دادند.

بر اساس مصوبه این مجلس امتیازات عضویت در خانواده سلطنتی "بطور خودکار پایان خواهند یافت."

همچنین شاه گیانندرا باید طی دو هفته آینده کاخ سلطنتی در کاتماندو را ترک کند.

منسوخ شدن حکومت سلطنتی در نپال بخشی از روند صلح در نپال بوده است که باعث شد شورشیان مائوئیست به قدرت برسند.

آتش بس سال 2006 به یک دهه شورش و ناآرامی در نپال پایان داد.

پیش از رای گیری هزاران نفر از مردم در خیابانهای کاتماندو شروع به جشن و خوشحالی کردند.

مائوئیست ها و سلطنت

حکومت سلطنتی مطلقه در نپال حدود دویست و پنجاه سال سابقه داشته اما تنها در سال 1990 بود که با تصویب قانون اساسی، به نظام پادشاهی مشروطه تبدیل شد.

در سال 2005، گیانندرا، پادشاه نپال که در سال 2001 به سلطنت رسیده بود، با تعلیق پارلمان و برکناری دولت منتخب وقت، اداره امور را به طور مستقیم در دست گرفت.

در پی تظاهرات خونین سال 2006، پادشاه نپال با سپردن دولت به یک حکومت غیرنظامی موافقت کرد.

با این تحول، مجلس موسسان نپال به تدریج اختیارات پادشاه را سلب کرد و ریاست کشور را به نخست وزیر سپرد و مائوئیست ها را نیز در قدرت سهیم کرد هر چند تغییر احتمالی در نظام حکومتی تا زمان تشکیل مجلس موسسان به تعویق افتاد.

حزب کمونیست نپال (مائوئیست ها) در سال 1994 و با انشعاب از حزب کمونیست (مارکسیست - لنینیست) این کشور تاسیس شد و مبارزه مسلحانه برای سرنگونی حکومت این کشور را آغاز کرد.

گفته می شود که در جریان جنگ داخلی نپال که تا سال 2006 ادامه داشت، بیش از سیزده هزار تن جان خود را از دست دادند.

پراچاندا، پایه گذار و رهبر حزب مائوئیست ها، گفته است که در صورت به دست گرفتن حکومت، در صدد بر نخواهد آمد تا نظام اقتصاد کمونیستی را در این کشور مستقر کند.

ایالات متحده از ارتش نپال در مقابله با شورش مائوئیست ها حمایت می کرد و حزب کمونیست را یک سازمان تروریستی دانسته است.

مجلس موسسان

مجلس موسسان بزرگ و جدید نپال با 575 نماینده زن و مرد، روز گذشته در میان تدابیر امنیتی شدید کار خود را آغاز کرد.

وظیفه اصلی مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نپال و برگزاری انتخابات پارلمانی براساس این قانون اساسی جدید است اما تا زمان تشکیل پارلمان جدید، این مجلس وظیفه قانونگذاری را نیز برعهده دارد.

میان مائوئیست ها و دیگر احزاب اصلی نپال در مورد نقش رئیس جمهور و میزان اختیارات او و همچنین نخست وزیر در شرایط کنونی تا چه حد باید قدرت داشته باشد، اختلاف نظر وجود داشته است. آنها همچنین در مورد این که چه کسانی باید این پست ها را به دست بگیرند اختلاف نظر داشته اند.

مجلس موسسان نپال دو سال وقت دارد که مقدمات قانون اساسی این کشور را فراهم کند.

راهی که نپال طی کرده تا به جدیدترین جمهوری جهان تبدیل شود همراه با خشونت بوده است. دو روز پی در پی در هفته جاری در کاتماندو بمبگذاری شد.

برخی پیکارجویان هندو و همچنین طرفداران حکومت سلطنتی مبارزاتی خشونت بار را علیه تحولات اخیر سیاسی در این کشور دنبال می کرده اند.