http://www.bbcpersian.com

05:40 گرينويچ - سه شنبه 22 ژوئيه 2008 - 01 مرداد 1387

دستگیری رهبر صربها در جنگ داخلی بوسنی

رادوان کاراجیج رهبر صرب های بوسنی در زمان جنگ داخلی این کشور در دهه نود، بازداشت شده است.

دفتر ریاست جمهوری صربستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد آقای کاراجیج روز دوشنبه به وسیله نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد.

رادوان کاراجیج که به رهبری عملیات نسل کشی مسلمانان بوسنی متهم است، پس از پایان جنگ در بوسنی تحت تعقیب بین المللی قرار گرفت.

ده ها هزار تن در جنگ داخلی بوسنی که از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ در جریان بود، کشته شدند.

این فرمانده صرب های بوسنی متهم به رهبری عملیات کشتار ۷۵۰۰ مرد و پسر نوجوان مسلمان پس از سقوط شهر سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ است.

آقای کاراجیج پس از توافقنامه صلح دیتون در سال ۱۹۹۶ ناپدید شد و سازمان های اطلاعاتی غربی بیشتر از یک دهه در پی او بوده اند.

او در این سال ها بین مناطق صرب نشین بوسنی و صربستان در رفت و آمد بوده است.

راتکو ملادیج، فرمانده ارتش صرب بوسنی و از دستیاران نزدیک آقای کاراجیج نیز تحت تعقیب است و تاکنون بازداشت نشده است.

استقبال بین المللی

دادستان کل دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنگی در یوگوسلاوی سابق از بازداشت رادوان کاراجیج به عنوان یک قدم بزرگ نام برده است.

سرژه برامرتز با ابراز خرسندی از بازداشت آقای کاراجیج به مقام های صربستان و نیروهای امنیتی این کشور به خاطر این موفقیت تبریک گفت.

به گفته او، این رخداد برای قربانیان جنایت های جنگی در بوسنی و عدالت جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

با انتشار خبر بازداشت رادوان کاراجیج مردم در تعدادی از شهرهای بوسنی برای ابراز شادمانی به خیابان ها آمدند.

همچنین، ناظران گفته اند که اقدام دولت صربستان در بازداشت آقای کاراجیج یکی از موانع عمده در راه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را از میان بر می دارد.

رادوان کاراجیج همواره اتهام های وارد شده بر خود را رد کرده است.

او علاوه بر کشتار ۷۵۰۰ مسلمان پس از سقوط سربرنیتسا، به گلوله باران سارایوو در جریان جنگ داخلی و استفاده از ۲۸۴ نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد به عنوان سپر انسانی در سال ۱۹۹۵ متهم است.

در پی پخش تصاویر تیرباران غیرنظامیان بازداشت شده در سربرنیتسا از تلویزیون صربستان و بازداشت تعدادی از ژنرال های صرب بوسنی، فشار بین المللی برای بازداشت رادوان کاراجیج از بهار ۲۰۰۵ افزایش یافت.