Privacy Information

Protecting your privacy

Trosolwg

Category: Privacy

Mae'r BBC wedi ymrwymo i'r cam o ddiogelu'ch gwybodaeth bersonol chi a'ch teulu. Rydym yn dymuno i'n gwasanaethau gynnig amgylcheddau diogel a phleserus i bawb. Mae'r wefan hon yn ateb rhai cwestiynau pwysig ynghylch sut y mae modd i ni gasglu, defnyddio a diogelu'ch manylion personol.

Mae modd i chi ddarllen ein Polisi Preifatrwydd llawn, a chael gwybod mwy am Gwcis, yma.

Sut i gysylltu â ni

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y Polisi Preifatrwydd hwn, croeso i chi yrru e-bost atom neu ysgrifennu at:

Swyddog Diogelu Data

Ystafell 2252

Adeilad White City

201 Wood Lane

Llundain W12 7TS