ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

බීට්ල්ස් කණ්ඩායමේ අලුත් ඇල්බමයක් එලි දකී

බීට්ල්ස් කණ්ඩායම විසින් ගායනා කරන ලද මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් නොවූ ගීත පනස් නමයක් අන්තර්ජාලයේ ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබේ.

එම ගීතවලින් බහුතරය 1963 දී පටිගත කරන ලද ගීතවල විකල්ප පිටපත් වන අතර, මේ වසර අවසානය වන විට එම ගීත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ඇපල් කෝප්ස් සමාගමට සිදු වී තිබිණ.

එසේ නොවූයේ නම් යුරෝපා නීතිය අනුව එම ගීතවල හිමිකම් අහිමි විය හැකිව තිබිණ.

වාණිජ අරමුණකින් කෙරෙන්නක් වුවද, මීට වසර හතලිස් තුනකට ඉහතදී අවසාන වතාවට සිය ගීත පටිගත කළ බීට්ල්ස් කණ්ඩායමේ අලුතෙන් ප්‍රකාශයට පත් වූ ඇල්බමයට සංගීත ලෝලීන්ගෙන් ඉහල ඉල්ලුමක් පළ වනු ඇති බවයි බීබීසී වාර්තාකරුවෙක් පවසන්නේ.