ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමරදේව සෞන්දර්ය චාරිකාව18

සොභා සොඳුරු දිනිතිය ලාල් හෑගොඩ නිර්මාණයක් පෙළ ගැසුණු හැටි.