ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'පන්සල්, පල්ලි හදා රටක් හදන්න බෑ'

දඹුල්ල දේවස්ථානය මෑතදී ඉදිකළ එකක් නොවන බැවින් මතුවී තිබෙන තත්වයට විරෝධය පළකරන බව පවසන විශාඛා ධර්මදාස එය දුරදිග යාමට පෙර විසඳන මෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.