ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කිරි ගොවියා අනතුරේ- අතුරලියේ රතන ස්වාමින්වහන්සේ

දකුණේ කිරි ගොවියා හට නිසි පහසුකම් ලබාදී මී කිරි කර්මාන්තය රැක ගැනීමට ආණ්ඩුව පියවර ගත යුතු බව අතුරලියේ රතන ස්වාමින්වහන්සේ කියා සිටියේ කොළඹ පැවති විරෝධතාවකට එක් වෙමින්.

-එල්මෝ ප්‍රනාන්දු ගෙනෙන වාර්තාවක්.