ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ජනරාල්ගෙන් පළිගන්නවා - අනෝමා

හිටපු හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා නවලෝක පෞද්ගලික රෝහලේ සිට කොළඹ මහා රෝහලට මාරුකරන මෙන් බන්ධනාගාර අධිකාරීන් කළ ඉල්ලීම ඔහුගෙන් පළිගැනීමේ චේතනාවෙන් කරන ලද්දක් බව අනෝමා ෆොන්සේකා පවසයි.

කේ එස් උදයකුමාර් කොළඹ අධිකරණයේ සිට ගෙන එන වාර්තාවක්.