ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සහ දුප්පත්කම

යෝධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතරවාරයේම, ඉන්දියාවේ කෝටි සංඛ්‍යාත ජනකායක් තවමත් පෙලන දුප්පත්කම ගැනයි, මේ සතියේ ආලෝකයේ අවධානය යොමුවන්නේ.