ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සරත් ෆොන්සේකා සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාව

හිටපු හමුදාපතිවරයා නිදහස් වීමෙන් අනතුරුව බීබීසී සන්දේශයේ එල්මෝ ප්‍රනාන්දු ඔහු සමග පැවැත්වූ පළමු සම්මුඛ සාකච්ඡාව.