ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වික්ටර් රත්නායක 'ස' ප්‍රසංගයෙන් සමුගනියි

ස්වකීය සංගීත දිවියට අඩ සිය වසක් පිරෙන තවත් සති දෙකකින් ලුම්බිනියේදීම 'ස' අවසන් ප්‍රසංගයත් වේදිකා ගත කැරුමටයි වික්ටර් රත්නායකයන් ගේ සුදානම.

සජීවී ප්‍රසංගය නවතා දැමුවත්, විද්‍යුත් තාක්ෂණයෙන් සිය අවසාන වේදිකා ප්‍රසංගය සංරක්ෂණය කැරෙන බව ඔහු පවසයි.

ශිල්පියාගේත්, ශිල්පයේත්, ප්‍රසංග කලාවේත් පෞරුෂය රකිනු රිසින් තමන් ඒක පුද්ගල ප්‍රසංග වේදිකාවෙන් සමු ගන්නා නුමුත් සංගීත නිර්මාණයෙන් හෝ ගීත ගායනයෙන් හෝ සමුගන්නේ නැති වගයි හැත්තෑ එක් වැනි විය සපිරි වික්ටර් රත්නායකයන් සංදේශය හා සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් කියා සිටියේ.