ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

Facebook සමාගම ඉන්දියාවට බදු ගෙවිය යුතුයි

Facebook සහ Google යන සමාගම් තමන් උපයන ධනයෙන් ඉන්දියාවට බදු ගෙවිය යුතු බව පවසමින් එරට භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ කේ. එන්. ගෝවින්දාචාර්යා විසින් මහාධිකරණයේ නඩුවක් පවරනු ලැබීය. ඔහු කියා සිටින්නේ මේ සමාගම් දෙකම ඉන්දියානුවන්ගේ තොරතරු භාවිත කරමින් දැවැන්ත ධනයක් උපාය ගන්නා බවයි.