ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කෘමි භක්ෂක ශාක ලෝකය

Image copyright bbc
Image caption රෝරයිමා කඳු මුදුනේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ හීන ගල් තලාව

කෘමි භක්ෂක ශාක ලෝකය

පෝෂ්‍ය පදාර්ථ හීන වූ තැන ශාක වලට දිවි රැක ගන්න ස්වභාව ධර්මය යොදන අපුරු උපක්‍රමයක් පිළිබඳව කෙරන සංවාදයක්

Image copyright bbc
Image caption කෘමි භක්ෂක පිචර් ශාකයක කෙන්ඩිය

වන දිවිය පිරික්සන මාද්‍යවේදී ශ්‍රීමත් ඩේවිඩ් ඇටන්බරෝ දකුණු ඇමරිකාවේ රෝරයිමා කඳු මුදුනේ සිට කෘමි භක්ෂක ශාක ලෝකය පිළිබඳව

ගෙනන තොරතුරුත් ශ්‍රී ලංකාවේ කෘමි භක්ෂක ශාක වන බාඳුරා, කඳුලැස්ස සහ නිල් මොනරැස්ස ගැන කතා කරන ආචාර්ය කපිල යකන්න්දාවලත් මෙම වැඩසටහනට එක්වෙති

මේ ශාක තුලට වැටෙන කෘමි සතුන් හෙමින් සීරුවේ ජීර්ණය කරගැනීමේ හැකියාව මේ

ශාක වලට ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘමි භක්ෂක ශාක අතුරින් බාඳුරා ගොඩබිම වැවෙන අතර , කඳුලැස්ස සහ නිල් මොනරැස්ස තෙත භරිත පරිසරයන්හි වැඩෙන බව ආචාර්ය කපිල යකන්න්දාවල කියා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘමි භක්ෂක ශාක දහනමයක් පමණ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති බවයි ආචාර්ය කපිල යකන්න්දාවල පෙන්වා දෙන්නේ.