ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කන්‍යාවී

ගී මිණි ආර

ගේය පද - ලූෂන් බුලත්සිංහල

සංගීතය - ප්‍රේමසිරි කේමදාස

ගායනය - අමරසිරි පීරිස්