ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අමර පෙම් ලතාවේ

ගී මිණි ආර

ගේය පද - කරුණාරත්න අබේසේකර

සංගීතය - සරත් දසනායක

ගායනය - එච් ආර් ජෝතිපාල සහ ඇන්ජලීන් ගුණතිලක