ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ත්‍රී රෝද රථයෙන් ගීත ගායනයට - ත්‍රී රෝද රියදුරන්ගේ අන්දරය

ත්‍රී රෝද රථයෙන් ගීත ගායනයට යොමු වූ රුක්මන් අසිත ගේ කතා පුවත ඔස්සේ ත්‍රී රෝද රියදුරන්ගේ අන්දරය විමසන එල්මෝ ප්‍රනාන්දු.