ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අභයභූමියට අයත් අක්කර හාරදහසක් ජනාවාශ කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක්

ඇලහැර - මින්නේරිය අභයභූමියට අයත් අක්කර හාරදහසක් ජනාවාශ කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඇති බව පරිසර සංවිධාන පෙන්වා දෙති.

එහෙත් රජය පවසන්නේ එවැනි ව්‍යාපෘතියකට ඉඩ නොදෙන බවයි.

උපාලි ගජනායක මේ සතියේ ආලෝකයෙන් විමසා බලන්නේ මේ තත්වය යටතේ මතුවී තිබෙන විසංවාදී වාතාවරණය පිළිබඳව.