ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශාන්තිනී

ගී මිණි ආර

ගේය පද - රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ

සංගීතය- ගුණදාස කපුගේ

ගායනය - කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ