ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

දශක ගණනාවක යුද්ධයෙන් විරසක වූ දෙපිරිසක එකමුතුව

දශක ගණනාවක යුද්ධයෙන් විරසක වූ දෙපිරිසක එකමුතුව - ශ්‍රී ලංකා ආබාධිත වොලිබෝල් කණ්ඩායම.

වවුනියාවේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනය තුල වාඩි වී වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන ආබාධිත හමුදා සෙබළුන් ගෙන් සහ හිටපු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් ගෙන් සැදුම් ලත් ශ්‍රී ලංකා ආබාධිත වොලිබෝල් කණ්ඩායම නැරඹීමට ගිය එල්මෝ ප්‍රනාන්දු තබන සටහනක් මේ.