ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉහල තත්වයෙන් mp3 (2.9 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (0.8 මෙගබයිට්)

ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන්ට 'වීසා නොදෙන බවට වාර්තා'

15 ජූලි 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 14:06 GMT

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව වාර්තා කිරීම සඳහා ඇතැම් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යවේදීන්ට වීසා ලබා නොදෙන බවට වාර්තා පළ වී ඇති බව පවසන බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව ඔවුන්ට වීසා ලබාදීමේ අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කරයි.

මාධ්‍යවේදීන්ට අවසරපත් නිකුත් කිරීම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ලේකම් කාර්යාලයේ වගකීමක් බව ද බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුව පවසයි.

එපමණක් නොව එසේ අවසරලත් සියලු මාධ්‍යවේදීන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ස්ථානයක නිදහසේ සංචාරය කිරීමට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇතැයි තමන් බලාපොරොත්තු වන බව ද විදේශ සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය කටයුතු පිලිබඳ නියෝජ්‍ය බ්‍රිතාන්‍ය අමාත්‍ය ඇලිස්ටෙයාර් බර්ට් සංදේශයට කියා සිටියේය.