ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉහල තත්වයෙන් mp3 (2.5 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (0.7 මෙගබයිට්)

ශම්ලි රවිශාන් පෙරේරා සිසුවාගේ දේහය මිහිදන් කෙරේ

7 අගෝස්තු 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:59 GMT

වැලිවේරිය ජනතා උද්ඝෝෂණයේදී හටගත් ගැටුම්වලින් බරපතල තුවාල ලබා මිය ශම්ලි රවිශාන් සිසුවාගේ දේහය මිහිදන් කෙරෙද්දී ජනතා ශෝකය සහ කෝපය පල විය.

මරණ තුනක් සිදුවීමෙන් අනතුරුවවත් තමන්ට සාධාරණයක් ඉටුවී නැතැයි වැලිවේරිය ජනතාව කියා සිටිති.