ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කොත්මලේ සිරි සුමේධා මෙහෙණියෝ

  • 2013 අගෝස්තු 22

බෞද්ධ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා විසින් අනුගමනය කළ යුතු විනය පහදමින් ගෞතම බුදුන් වහන්සේ වදාළ උපදෙස් සුරැකි ලෙසින් ගැනෙන අත් පොත කියවන්නේ කොත්මලේ සිරි සුමේධා මෙහෙණින් වහන්සේ.

දස සිල් මාතාවක් ලෙසින් සිටි තරුණ වියේ පටන් පැවිදි වරම ලබනු පිණිස කොත්මලේ සිරි සුමේධා මෙහෙණින් වහන්සේ දැරූ වීරිය පලගත්තේ 1995දී. ඒ සියම් නිකායේ රන්ගිරි දඹුලූ පාර්ශ්වයේ මහනායක ඉනාමළුවේ සුමංගල මහ නාහිමියන් භික්ෂුනී ශාසනය ලංකාවේ යළි පිහිටුවීමට පෙරමුණ ගැනීමෙන්. අද රන්ගිරි දඹුලු සංඝ සභාවේ භික්ෂුණී ඒකකයේ සමස්ත ලංකා ලේඛිකා ධුරය උසුලන්නේ සිරි සුමේධා භික්ෂුණීන් වහන්සේ. නැව්ගල භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ දහම් පුරණ උන්වහන්සේ අත ඇති ග්‍රන්ථය භික්ෂුණි ප්‍රාතිමෝක්ෂය.

බෞද්ධ භික්ෂු භික්ෂුණී චර්යා පද්ධතිය ලේඛන ගත කොට ඇති ග්‍රන්ථ ප්‍රාතිමෝක්ෂයි. එය අයත් වන්නේ විනය පිටකයට. බෞද්ධ ගිහියන් ගේ ප්‍රාථමික ප්‍රාතිමෝක්ෂය සේ ගැනෙන්නේ පංච ශීලයයි. පැවිදි ශීලයට අයත් සියක් සංඛ්‍යාත ප්‍රාතිමෝක්ෂ වැඩියෙන්ම පනවා ඇත්තේ භික්ෂුණීන් සඳහා බව පෙන්වා දෙන්නේ කොත්මලේ සිරි සුමේධා මෙහෙණියෝ.