ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ෆොන්ටෙරා සමාගමට මව්වරුන්ගෙන් අභියෝගයක්

  • 2013 අගෝස්තු 22

‘ෆොන්ටෙරා’ නවසීලන්ත කිරි පිටි සමාගමට වහාම ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත්ව යන ලෙස බල කරමින් ‘ ලක්මව දියණියෝ’ සංවිධානය විසින්, බියගම ‘ෆොන්ටෙරා’ ආයතන පරිශ්‍රය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් දියත් කරනු ලැබිණ.

ලක්මව දියණියෝ සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම උද්ඝෝෂණයට අම්මාවරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වී සිටි අතර ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ අධිකරණ නියෝගයට ගරු කරමින් කිරිපිටි වෙළඳාම නවතා දමන ලෙසයි.

අමාත්‍ය විමල් විරවංශ මහතාගේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණු සාමාජිකයන් ද මෙම උද්ඝෝෂණයට සම්බන්ධ වී සිටියහ.