ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නවී පිල්ලේ මානව හිමිකම් කොමිසම හමුවෙයි

මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ විමර්ශන පැවැත්වීමේ දී ජාතික මානව හිමිකම් කොමිසම අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහකොමසාරිස් නවී පිල්ලේ කොමිසමේ සාමාජිකයන්ගෙන් විමසූ බව ජාතික මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපති ප්‍රියන්ත පෙරේරා ප්‍රකාශ කරයි.

ජාතික මානව හිමිකම් කොමිසමේ වාර්ෂික වාර්තා නිකුත් කිරීමේදී සිදුවන ප්‍රමාදයන් මෙන්ම කොමිසම සිවිල් සමාජය සමග පවත්වන සම්බන්ධතා පිළිබඳව ද කොමසාරිස්වරිය විමසූ බවයි සභාපතිවරයා සංදේශයට කියා සිටියේ.

දේශපාලන බලපෑම්

ජාතික මානව හිමිකම් කොමිසම දේශපාලන බලපෑම් වලින් තොරව ස්වාධීනව පවත්වා ගෙන යාම සඳහා තමන් ගෙන යන උත්සාහය පිළිබඳව මහ කොමසාරිවරිය දැනුවත් කළ අතර, කොමිසමේ සියලු සාමාජිකයන් දේශපාලන බලපෑමකින් තොරව ක්‍රියාකරන බවට තමන් ඉදිරිපත් කල කරුණු මගින් මහකොමසාරිස්වරිය සෑහීමට පත්වුණු බවයි,ජාතික මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපති ප්‍රියන්ත පෙරේරා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

මාධ්‍ය නිදහස සුරැකීම

ශ්‍රී ලංකා රජය මාධ්‍ය නිදහස සුරැකීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වී නොමැති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළබඳ මහ කොමසාරිස් නවී පිල්ලේ කැටුව පැමිණි නියෝජිත පිරිසේ සාමාජිකයන් හමු වූ මාධ්‍ය සංවිධාන හතක නියෝජිතයන් මේ අතර පෙන්වා දී ඇත.

මාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය කිරීම මෙන් ම ඔවුන්ට වධ හිංසා පැමිණවීම දඬුවම් නොලැබෙන අපරාධ බවට පත් වී ඇති ආකාරය පිළිබඳව ඉහත කී සාකච්ඡාවේදී විස්තර කල බවත්, මාධ්‍ය නිදහස සුරැකීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ බලපෑම අවශ්‍ය කරන බව අවධාරණය කල බවත් නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු සුනිල් ජයසේකර සංදේශය සමඟ සාකචඡාවකට එක් වෙමින් කියා සිටියේය.