ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සමාගම් කිහිපයක් අර්බුදයක

  • 2013 සැප්තැම්බර් 7

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය සමාගම් කිහිපයක් අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින බව වාර්තා වෙන අතර වාරයේ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව කියා සිටින්නේ මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථාවරත්වය පතා සහනශීලී වැඩ පිළිවෙලක් දියත් කරන බවයි.

ප්‍රාග්ධනය වැඩි කිරීමටත් මූල්‍ය කළමනාකරණය දියුණු කිරීමටත් එම සමාගම්වලට උපදෙස් දෙන බවයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව තවදුරටත් කියා සිටින්නේ.

ලියා පදිංචි මූල්‍ය සමාගම්වලට මූල්‍ය ආධාර සැපයීමේ වැඩසටහන වහාම ක්‍රියාත්මක වන බව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

නව වැඩසටහන පිළිබඳව විශ්ලේෂණයක යෙදෙන ප්‍රංශ පුවත් සේවයේ කොළඹ වාර්තාකරු අමල් ජයසිංහ පැවසුවේ ස්වර්‍ණාභරණ වල මිල අඩු වීම නිසා ස්වර්‍ණාභරණ තැන්පතු ලෙස තබා ගත සමාගම් අර්බුදයට පත්ව ඇති බවයි.