ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත
ඉහල තත්වයෙන් mp3 (0.6 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (0.2 මෙගබයිට්)

මීගොඩ ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථානයකට ප්‍රහාර

9 සැප්තැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 15:55 GMT

ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථානයකට බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ඇතුළු පිරිසක් පහර දුන් බවට ලැබුණු චෝදනාවක් විභාග කරමින් සිටින බව පොලිසිය පවසයි.පහරට ලක්වූ කාන්තාවක්.