ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මීගොඩ ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථානයකට ප්‍රහාර

2013 සැප්තැම්බර් 9 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 15:55 GMT

ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථානයකට බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ඇතුළු පිරිසක් පහර දුන් බවට ලැබුණු චෝදනාවක් විභාග කරමින් සිටින බව පොලිසිය පවසයි.පහරට ලක්වූ කාන්තාවක්.