ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

රුපියල ස්ථාවරත්වයකින් පවත්වා ගෙන යාමට හැකි වී තිබේ - මහ බැංකු අධිපති

උද්ධමනය පාලනය කරමින් රුපියලේ අගය ස්ථාවරත්වයකින් පවත්වා ගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වී තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ව්‍යාපාරික පුවත් සේවාවක් වන බ්ලූම්බර්ග් (Bloomberg) රූපවාහිනිය හා කළ සාකච්ජාවකදී ප්‍රකාශ කළේය.

අසල්වැසි ඉන්දියාව මුහුණ දෙන ආර්ථික බාධක මැඩ ගෙන ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය පවත්වා ගෙන යන බව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකු අධිපතිවරයා සඳහන් කරයි.

සුපුරුදු ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ දිගටම ආයෝජනය කරන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

එහෙත් විචාරකයන් පවසන්නේ අලුතින් ආයෝජකයන් ගෙන්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව අසමත් වී ඇති බවයි.