ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වයඹ ජනයා ඡන්ද පොළ කරා

වයඹ පළාත් සභා ඡන්දයේදී වෙන්නප්පුව ආසනයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආධාර කරන කිහිප දෙනෙකුගේ නිවෙස්වලට ප්‍රහාර එල්ල වූ බවක් වාර්තා විය.

ඒ හැරුණ විට පළාතේ ඡන්ද විමසීම සාමකාමීව සිදුවුන බවයි පැවසෙන්නේ.