ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

නළලේ වැඩුණු නාසය

27 සැප්තැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 14:19 GMT

නළල මත වගා කෙරුණු නාසයක් මුහුණ මැද සවි කිරීමට චීන ශල්‍යවෛද්‍ය කණ්ඩායමක් සුදානම්.

රිය අනතුරකින් හානි පත් මේ රෝගියාගේ නාසයට ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් නොකොට අලුත් නාසයක් වගා කිරීම සිදු කෙරුණේ වෛද්‍ය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට. (වීඩියෝව)