ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කාන්තාව ලිංගික හිංසනය දැනුවත් කිරීම

  • 2013 ඔක්තෝබර් 3

කාන්තාවන් බස්රථ වලදී කාර්යාලවලදී ලිංගික අතවරවලට ලක්වීම ශ්‍රී ලංකාවෙන් නිතරම මෙන් වාර්තා වෙන්නක්.

පාසල් සිසුන් එම අපචාරය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රසිද්ධ වැඩ සටහනක් ශ්‍රී ලංකා යුනයිටඩ් සංවිධානය විසින් පසුගිය දා සංවිධානය කර තිබුණි.

කාන්තා ලිංගික හිංසනයට එරෙහි තරුණ වැඩ මුළුවට බීබීසී වාර්තාකරු චාර්ල්ස් හැවිලන් ද එක් විය.