ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

විසි එක් වැනි සියවසේ වහල්ලු

වත්මන් ලෝකයේ කෝටි තුනකට ආසන්න ජනකායක් වහල් තත්වයේ පසු වෙන බව walk free foundation ආයතනය පවසයි.

එම ආයතනය රටවල් 162 ක සිදු කළ සමීක්ෂණයකින් අනතුරුවයි, සිය නිගමන ඇතුළත් වාර්තාව පළ කරනු ලැබ තිබෙන්නේ.

ඔවුන්ගේ තොරතුරු අනුව අද ලෝකයේ වහල් ශ්‍රම සූරා කෑම දරුණුතම රට මුරිතානියානු අප්‍රිකානු රාජ්‍යය යි.

නූතන වහල් මෙහෙය රටින් රට භාවිත මට්ටම අනුව ශ්‍රේණිගත කිරීමේදී, හයිටි රාජ්‍යය දෙවැනි තැනට වැටෙන අතර, පිළිවෙලින් තුන්වැනි තැන පාකිස්තානයද, හතරවැනි තැන ඉන්දියාවද , පස්වැනි තැන නේපාලය ද ලබා ඇත.

එම ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවන්නේ 118 වැනි ස්ථානයයි.

walk free foundation ආයතනය සිය සමීක්ෂණයේදී කරුණු තුනක් සැලකිල්ලට ගෙන ඇත.

එනම්,ණය බැඳුම්කර,බලහත්කාරයෙන් සිදු කෙරෙන විවාහ සහ ශ්‍රමිකයන් විකිණීමේ ජාවාරමයි.

‘ආලෝකයෙන්’අනාවරණය කෙරෙන්නේ, විසි එක් වෙනි සියවසේ සැඟවුන වහල් සමාජයයි.