ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පාර්ලිමේන්තු සජීවී ප්‍රචාරය රථගාලේ

අද බදාදා සවස හතරට අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන පාර්ලිමේන්තුව අමතනවිට සාමාන්‍යයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුල පමණක් සීමා වූ පාර්ලිමේන්තු සජීවී ව ප්‍රචාරය පාර්ලිමේන්තු මහජන රථගාලේ ඉදි කෙරුණු ඩිජිටල් තිරය ඔස්සේ විකාශය කෙරිණ.

මහජනතාවට පාර්ලිමේන්තු සැසි වාර සජීවී ව දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව සැලසීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ බවයි සභා ගර්භයෙන් පිටතට පැමිණි කතානායක චමල් රාජපක්ෂ පැවසුවේ.

මෙහි සාර්ථකත්වය අනුව ඉදිරියේ දී පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු සජීවී ව රූපවාහිනිය හා ගුවන් විදූලිය ඔස්සේ දැක ගැනීමට මුළු රටටම අවස්ථාව ලබා දීමයි කථානායකවරයාගේ බලාපොරොත්තුව.