ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අධිවේගී මගේ හස්ති පා ගමන

කටුනායක සහ කොළඹ නගරය යා කෙරෙන අධිවේගී මාර්ගය විවෘත කිරීම නිමිත්තෙන් හස්ති පා ගමනක් සංවිධානය කර තිබුණි.

අලි ඇතුන් පනස් දෙනෙකු පමණ සහභාගී වූ මෙම පා ගමන නැරඹීමට විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

මෙම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 292 ක් වැය වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.