ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අරෆත් මරණයේ අභිරහස

පලස්තීන නායක යසර් අරෆත්ගේ සිරුරේ පොලෝනියම් විකිරණ ද්‍රව්‍යය ඉහල ප්‍රමාණයක් තිබූ බව ස්විට්සර්ලන්ත විද්‍යාඥයෝ පවසති.

Image caption යසර් අරෆත් ගේ වැන්දඹු බිරිඳ, සුහා (Suha)

කෙසේ වෙතත් යසර් අරෆත්, පොලෝනියම් විකිරණ ද්‍රව්‍ය ශරීර ගත වීමෙන් මිය ගිය බවට පූරණ වශයෙන් නිගමනය කළ නොහැකි බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

යසර් අරෆත් ගේ වැන්දඹු බිරිඳ, සුහා (Suha) බී බී සියට ප්‍රකාශයක් කරමින් කියා සිටියේ විද්‍යාඥයන්ගේ වාර්තාව මගින්, මෙය ඝාතනයක් බවට තමන් දැරූ අදහස තහවුරු කොට ඇති බවයි.

එහෙත් තමන් කිසිවකුට ඇඟිල්ල දිගු නොකරන බව ඇය ප්‍රකාශ කළාය.