ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත
ඉහල තත්වයෙන් mp3 (7.4 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (2.1 මෙගබයිට්)

ගුවන්තනාමෝ සිර කඳවුර තවමත් ක්‍රියාත්මකයි

24 නොවැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 16:31 GMT

ගුවන්තනාමෝ රැඳවුම් කඳවුර මාධ්යවේදීන්ට ඇතුළු වීමේ අවසර ලබා ගැනීමට දුෂ්කර තැනක්.

වසා දමන බවට ජනාධිපති ඔබාමා පොරොන්දු දී තිබුනත් කඳවුර තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙයි.

දොළොස් වසරකට ඉහත වොෂින්ටන් නිව්යෝක් දෙනුවර ප්‍රහාරයෙන් පසු එක්සත් ජනපදය විසින් ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහි ලෙස හඳුන්වමින් යුද්ධයක් දියත් කරමින් අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද සැක කරුවන් ගණනාවක් රඳවා ගෙන සිටින්නේ ගුවන්තනාමෝවේ.

බීබීසීයේ රිතුලා ෂා එහි යාමේ දුලබ අවස්ථාව උදා කර ගත් වාර්තාකාරියක්.